OSNOVNI ELEMENTI ZA PROCENU VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Osnovu procene tržišne vrednosti svih objekata, čini postojeća dokumentacija koja je prezentovana od strane naručioca kao i važeći propisi kojima se regulišu procene vrednosti i snimanja tj. uvid u dotični objekat. Da bi procena tržišne vrednosti nekog objekta bila sveobuhvatnija obavezno se uzimaju u obzir sledeći elementi: površina i lokacija objekta; funkcionalnost i namena; kvalitet i stepen istrošenosti tj. sadašnje stanje objekta; izgrađenost infrastrukture vezane za objekat i kompleks u celini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s