SUDSKI VEŠAK GRAĐEVINSKE STRUKE

Pri proceni vrednosti nekretnine, koristi se skup znanja kojim sudski veštak raspolaže a na bazi svog iskustva, koristeći naučne pristupe i metodologije, određuje prodajnu cenu nekretnine. U tom postupku, koji je složen, je uključeno mnoštvo činioca koji zajedno utiču na vrednost konkretne nekretnine. Od svrhe procene zavise metode koje će se primenjivati kao i činioci koji će se uzeti u obzir. Treba naglasiti da je poželjno kombinovati više različitih metoda. U postupku procene vrednosti nekretnine, osnovna pretpostavka je objektivnost procenitelja i odsustvo konflikta interesa, a njegova najbitnija aktivnost svakako je primena odgovarajućih pristupa i metoda procene. U stručnom smislu, ovo je uža delatnost veštačenja obzirom na ogromnu oblast građevinarstva pa sudski veštak, građevinske struke, može biti od ključnog značaja u nekim pravnim slučajevima analizirajući činjenice od tehničkog značaja a koje su zasnovane na zdravim principima inženjerstva. Takođe, može analizirati planove i pratiti njihovu realizaciju tokom izgradnje, usklađujući ih sa pravilima i propisima.

Na osnovu gore navedenog a koristeći višegodišnjem iskustvo u raznim oblastima građevinarstva, kao važanan faktor pri veštačenju, spreman sam da pružim sledeće usluge:

 • Procena stanova i kuća
 • Procena lokala i poslovnih prostora
 • Procena vrednosti zemljišta
 • Procena vrednosti industrijskih objekata
 • Hipotekarna procena
 • Procena tržišne vrednosti objekata
 • Analiza troškova izgradnje
 • Procena vrednosti usluga u visokogradnji
 • Obezbeđenje dokaza za sporove i parnice u oblasti niskogradnje (licenca 415)
 • Obezbeđenje dokaza za upis u list nepokretnosti
 • Obezbeđenje dokaza pri utvrđivanju stvarnih površina stambenih prostora
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s