ZAKONSKA REGULATIVA

Način i postupak utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti regulisani su sledećim propisima i zakonima:

  • Zakonom o prometu nepokretnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 42/98)
  • Zakonom o privatizaciji („Sl. Glasnik RS“ br. 3)
  • Uredbom o metologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine („Sl. Glasnik RS“ br. 45/01 i 45/02)
  • Uputstvom o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načina iskazivanja procenjene vrednosti kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 57/01)
  • Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava nepokretnsoti („Sl. Glasnik RS“ br. 38/01)
  • Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“ br. 72/09)
  • JUS U.C2. 100.200 (od 27.05.2002) Saveznog zavoda za standardizaciju
  • Ostalim propisima koji definišu izvođenje radova u građevinarstvu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s